Zpracování účetních dokladů

Popis služby:

  • zpracování závěrky jednoduchého účetnictví (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů)
  • zpracování závěrky podvojného účetnictví ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
  • zpracování závěrky podvojného účetnictví v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, cash flow)
  • zpracování výroční zprávy povinně auditovaných společností
  • zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelských záměrů

Cena za služby:

…se stanovuje na základě dohody s klientem, zpravidla dle časové náročnosti prací (při sazbě 500 - 800 Kč za hodinu).