Daňové poradenství

Popis služby:

  • komplexní posouzení daňové situace klienta
  • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
  • komplexní daňová péče o klienta - zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, příp. jeho společníků, dceřinných společností
  • upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
  • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
  • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
  • daňová optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků (dceřinné společnosti, daňové ráje)
  • daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
  • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů (pro interní a externí použití)
  • revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy

Cena daňového poradenství:

…je závislá na mnoha faktorech, především na množství a rozsahu požadovaných služeb a kvalitě podkladů a informací klienta. Cena za služby se stanovuje buď paušálně, nebo jednorázově na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se někdy uvažuje časová náročnost prací (při sazbě 800 - 1200 Kč za hodinu). Paušální částka se pohybuje v rozmezí 1000 - 3000 Kč měsíčně.