Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v oblasti účetnictví a daní, rekonstrukce účetnictví

  • kompletní nebo namátková kontrola zpracovaného finančního účetnictví
  • kontrola podaných daňových přiznání
  • kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
  • kontrola podkladů, na jejímž základě bylo zpracováno účetnictví
  • rekonstrukce finančního účetnictví
  • kompletní a namátková kontrola mzdového účetnictví
  • rekonstrukce mzdového účetnictví