Podvojné účetnictví

Vedení podvojného účetnictví třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů

 • pracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha
Pokud má účetní jednotka povinnost nebo přání nechat účetní závěrku ověřit auditorem, audit zajistíme našimi spolupracovníky. Jsme rovněž připraveni spolupracovat s auditorem, určeným účetní jednotkou (resp. jejím vlastníkem, dozorčí radou apod.).

Cena za vedení podvojného účetnictví:

…se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se uvažuje buď časová náročnost (při sazbě 300 Kč za hodinu) nebo množství dokladů (v rozmezí 12-20 Kč za řádek účetního deníku). Minimální sazba je stanovena na 2000 Kč pro neplátce DPH a 3000 Kč pro plátce DPH.