Vzdáleně vedené účetnictví

Služba spočívá ve vedení primární evidence účetních dokladů v sídle společnosti pracovníkem, u něhož není nutná hlubší znalost účetnictví (např. asistentka, sekretářka). Konečné zaúčtování je prováděno kvalifikovanými účetními společnosti Hot Economy, s.r.o. pod dohledem daňového poradce.

Výhody takto vedeného účetnictví jsou:

  • primární doklady se po většinu času nachází v sídle klienta
  • při účtování se používá dat vytvořených v sídle společnosti při nutné evidenci dokladů a jejich uhrazování, čímž se zamezuje duplicitnímu zadávání dat do informačního systému
  • neklesá kvalita vedeného účetnictví

Cena za služby:

…se stanovuje na základě dohody s klientem buď paušálně, nebo dle časové náročnosti prací (při sazbě 300 - 800 Kč za hodinu). Tuto službu zpravidla požadují klienti zároveň se službou zastupování klientů. Orientačně se cena pohybuje v rozmezí 2 000 - 10 000 Kč měsíčně.