Zastupování před úřady

Popis služby:

 • zastupování před finančním úřadem na základě plné moci
  • finanční úřad komunikuje výhradně s daňovým poradcem
  • všechna podání podává, kontroluje a podepisuje daňový poradce
  • za všechny úkony ručí daňový poradce
  • všechna jednání s finančním vede daňový poradce
 • zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
 • zpracování odvolání a jiných opravných prvků při řízení FÚ s klienty
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. června
 • zastupování před jinými úřady na základě plné moci (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)

Cena této služby:

…je závislá na mnoha faktorech, především na množství a rozsahu požadovaných služeb a kvalitě podkladů a informací klienta. Cena za služby se stanovuje buď paušálně, nebo jednorázově na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se někdy uvažuje časová náročnost prací (při sazbě 800 - 1200 Kč za hodinu). Paušální částka se pohybuje v rozmezí 1000 - 3000 Kč měsíčně.