Dohled nad činností klienta

Popis služby:

  • dohled nad finančním a mzdovým účetnictvím klienta
  • zpracování nebo dohled nad zpracováním daňových přiznání a jiných účetních výkazů
  • informování klienta o blížících se daňových termínech
  • zpracování účetního rozvrhu klienta
  • zpracování interních směrnic, tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování

Cena za služby:

…se stanovuje na základě dohody s klientem buď paušálně, nebo dle časové náročnosti prací (při sazbě 500 - 800 Kč za hodinu). Tuto službu zároveň vyžadují klienti se službou zastupování klientů. Orientačně se cena za tuto službu pohybuje v rozmezí 2000 - 4000 Kč měsíčně.