Dohled nad činností klienta

Popis služby:

  • dohled nad finančním a mzdovým účetnictvím klienta
  • zpracování nebo dohled nad zpracováním daňových přiznání a jiných účetních výkazů
  • informování klienta o blížících se daňových termínech
  • zpracování účetního rozvrhu klienta
  • zpracování interních směrnic, tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování