Personální agenda

Popis služby:

  • osobní evidence
  • pracovní smlouvy
  • dohody, nástupy a odchody zaměstnanců
  • zápočtové a evidnční listy