Kdo jsme

Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v obchodních věcech je základním kamenem vzájemné důvěry.

Společnost Hot Economy, s.r.o., daňová a účetní kancelář se sídlem 8. listopadu 570/26, Praha 6 - Břevnov vznikla 28. ledna 1997. Základní jmění společnosti je 100 000 Kč. Jednateli a společníky jsou Mgr. David Orálek - daňový poradce a Dagmar Orálková.

Pro veškerou tuto činnost má společnost sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z činnosti.

Cílem služeb poskytovaných klientům je jejich zdokonalení. Během doby existence naší společnosti jsme stabilizovali kvalitu poskytovaného účetnictví a daňového poradenství. Vypracovali jsme systém předávání dokladů tak, aby naši klienti dostávali podstatné informace, které potřebují pro své ekonomické rozhodování, a to včas a ve srozumitelné formě a v požadovaném jazyce. Za pomoci software BYZNYS jsme vyvinuli způsob vzdáleného vedení účetnictví, kdy jsme schopni zpracovávat účetnictví klientům na území České republiky, a to bez nutnosti pravidelných osobních kontaktů s klienty. Přitom využíváme nejmodernější informační technologii - internet. Tím minimalizujeme nevýhodu dodavatelsky zpracovávaného účetnictví, kterými jsou dlouhé dodací lhůty a komplikovaný oběh dokladů.