Mzdová agenda

Popis služby:

Kompletní zpracování agendy a odchodu zaměstnanců (přihlášení a odhlášení na OSSZ, ZP a České Kooperativě, zpracování „Prohlášení k dani“, „Evidenčních listů důchodového zabezpečení“, zápočtových a mzdových listů, „Přehledů o zdanitelných příjmech“).
  • zpracování „Přehledů o vyměřovacích základech“ pro OSSZ
  • zpracování mzdových listů a převodních příkazů k úhradě odvodů a srážek z mezd
  • zpracování mzdových podkladů a odvodů ZP a SP
  • zpracování vyúčtování daní zaměstnanců (vyúčtování daně ze závislé činnosti) a organizace (vyúčtování zálohové a srážkové daně)
  • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
  • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančním úřadě