Zpracování daňových přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

Přiznání je zpracováváno na základě
  • účetnictví vedeného společností Hot Economy, s.r.o. s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání
  • zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví
  • pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání
Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky. Cena se pohybuje v rozmezí 5 000 - 15 000 Kč dle rozsahu poskytnutých služeb.

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Přiznání je zpracováváno na základě
  • účetnictví vedeného společností Hot Economy, s.r.o. s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání
  • zpracovaného účetnictví zkontrolovaného zběžně daňovým poradcem s částečnými zárukami za účetnictví
  • pouze na základě zpracovaného účetnictví, bez záruk za účetnictví, avšak s plnými zárukami za daňové přiznání
Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Cena se pohybuje v rozmezí 2 000 - 10 000 Kč dle rozsahu poskytnutých služeb.

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání je zpracováváno výhradně na základě účetnictví vedeného společností Hot Economy, s.r.o. s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost).
Cena se pohybuje v rozmezí 500 - 1000 Kč dle rozsahu poskytnutých služeb.

Zpracování přiznání k dani silniční

Přiznání je zpracováváno na základě „velkých“ technických průkazů automobilů, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. U automobilů zaměstnanců se vychází z vlastní evidence klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.
Cena je stanovena na 250 Kč za jeden automobil, minimálně však 500 Kč.

Zpracování přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání je zpracováváno na základě listu vlastnictví a znaleckých posudků dotyčných nemovitostí. Údaje o stavbě lze získat (pracněji) i přímo od klienta.
Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti.
Cena se pohybuje v rozmezí 500 Kč - 2000 Kč za přiznání.

Zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí