Jednoduché účetnictví

Vedení jednoduchého účetnictví třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů

  • vedení peněžního deníku
  • vedení knihy pohledávek a závazků
  • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
  • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
  • tisk konečných verzí zpracovaných knih
  • zpracování účetní závěrky

Cena za vedení jednoduchého účetnictví:

…se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Jako orientační hledisko se uvažuje buď časová náročnost prací (při sazbě 200 Kč za hodinu) nebo množství dokladů (v rozmezí 8-15 Kč za řádek peněžního deníku). Minimální sazba je stanovena na 800 Kč měsíčně pro neplátce DPH a 1000 Kč pro plátce DPH.